. .
TEL - FAKS
:  
0 332 251 84 42
       
GSM
:  
0 532 616 84 46
       
WHATSAPP
:  
0 532 616 84 46
       
E - MAIL
:  
bilgi@pusulavinc.com
       
ADRES
:  
Horozluhan Mahallesi
1. Organize Sanayi
Budaköz Sokak No:14
Karatay - KONYA